Zobrazit navigaci

Diatábory

Z historie dia táborů

Vzhledem k náročné léčbě se diabetické děti nemohou účastnit škol v přírodě, táborů či školních výletů. Tolik potřebné pobyty v přírodě se svými zdravými kamarády a spolužáky jim byly po dlouhou dobu nedostupné. Teprve v osmdesátých letech, pod vedením Doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., z Fakultní nemocnice Motol, byly uspořádány první letní a zimní pobyty v přírodě pro diabetické děti – dia tábory. Byl to významný počin hned z několika důvodů. Děti v té době neměly možnost monitorovat glykémii – neměly glukometry. Na dia táboře, kde byl laboratorní přístroj na měření glykémie, tuto možnost měly, navíc podle potřeby i vícekrát denně. To umožňovalo úpravu dávek inzulínu při odlišné pohybové zátěži. Odborný lékař – diabetolog získával o jednotlivých dětech cenné informace, které následně využíval ke zdokonalení léčby.

Současnost

Situace se v mnohém změnila po vzniku Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v roce 1990. Po získání podpory Ministerstva zdravotnictví ČR zorganizovalo sdružení v průměru dvacet dia táborů ročně. Bylo to umožněno jednak zájmem rodičů a jejich pomocí při organizování, ale hlavně účastí mnoha dětských diabetologů.

Dia tábory se tak již pravidelně staly vhodným místem k získávání návyků potřebných pro kvalitní život s cukrovkou. Vedle zlepšení zdravotního stavu a zvýšení tělesné odolnosti zde děti pod vedením lékařů-diabetologů a odborných sester získávají zkušenosti s úpravami inzulínových dávek při změněné fyzické zátěži. Součástí dia táborů je i edukace. Děti vlastně po celý den získávají množství informací o léčbě, učí se počítat hodnoty jednotlivých složek stravy, odhadovat fyzickou náročnost různých sportů a současně si kontrolovat dopady na glykémii.

Pobyt v kolektivu dětí se stejnou nemocí pak snižuje pocit osamocení, umožňuje výměnu zkušeností s péčí o cukrovku i navázání nových přátelství. Na dia táboře děti poznávají svého pana doktora a sestřičku i jinak, než jen v bílém plášti v ambulanci. To je velice důležité k získání vzájemné důvěry, tolik potřebné pro spolupráci lékaře s dítětem.

Nezanedbatelný je i fakt, že rodiče si mohou – byť na krátký čas – odpočinout od trvalé zátěže, kterou tak statečně každodenně po dlouhá léta nesou.

Program

Nejen učení je náplní dia táborů. V prvé řadě je to zábava, odpočinek, sportování, soutěže, hry, táboráky, výlety. To vše se snažíme dětem v plné míře zajistit. Pod vedením odborných sportovních instruktorů děti v létě plavou, surfují, pořádají závody na lodičkách, v zimě se učí lyžovat. Seznamují se i s méně známými sporty. Oblíbené jsou také výlety na kolech i seznamování se s památkami v okolí místa dia tábora.

Diabetickým dětem tak poskytujeme to, co jim bylo po dlouhá léta nedostupné. Vedle vědomostí o své nemoci a nových kamarádství, které si z dia táborů odvážejí, se pak po prázdninách mohou v kolektivech svých zdravých vrstevníků podělit o své zážitky a netrpět již pocitem křivdy či méněcennosti.

Informace

Dia tábory pořádáme za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pro další informace o dia táborech pořádaných sdružením kontaktujte prosím jednotlivé dia kluby ve vašem regionu.

Plánované termíny ozdravných pobytů s edukací pro děti a dospívající naleznete zde:


PLÁNOVANÉ TERMÍNY

rehabilitačních a edukačních pobytů s edukací pro diabetické děti 

podporované dotacemi MZ ČR

- termíny si ověřte u pořadatelů, mohou se měnit


                         Další akce pořádané kluby sdružení naleznete na webových stránkách jednotlivých klubů – viz sekce "Diakluby a regionální sdružení".PŘEHLED OZDRAVNĚ EDUKAČNÍCH POBYTTŮ

Leden 2023

ZIMNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

Místo: Čeřínek u Jihlavy, Chata Čeřínek

Termín: 12. 1. – 15. 1. 2023 

Organizátoři:  Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR - Diaklub Jihlava

Informace a přihlášky: MUDr.Milan Brychta, tel. 606 938 059


ZIMNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

Místo: Bedřichov v Jizerských horách, Horský hotel Jelínek

Termín:29.1. – 5.2. 2023

Organizátoři: DIACEL Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s. a Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR 

Informace a přihlášky: Zdenka Staňková, tel. 605 888 980, www.diacel.czČerven – červenec 2023

LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

Místo: RS Počta Štědronín

Termín:1.7. – 15. 7. 2023

Organizátoři: DIACEL Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s. a Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR 

Informace a přihlášky: Zdenka Staňková, tel. 605 888 980, www.diacel.cz


LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

Místo: Horský hotel Liptov, Ostravice

Termín: 3. 7. – 9. 7. 2023

Organizátoři: Centrum pro dítě s diabetem, z.s a  Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR

Informace a přihlášky: Bc.Lenka Lacinová, tel.725 536 446, www.ditesdiabetem.cz


LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

Místo: Chata Bílá, Beskydy

Termín: 8. 7. – 15.7. 2023

Organizátoři:. Klub mladých diabetiků, z.s. Opava a  Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

Informace a přihlášky: Štefan Kurinec, tel.603 358 771, www.klubmladychdiabetiku.cz 


LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

Místo: Mladějov v Českém ráji – kemp Zelené údolí

Termín: 22. 7. – 30. 7. 2023

Organizátoři: Diaklub Nová Paka z.s. a Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

Informace a přihlášky: Ing. Miloslav Pačesný, tel. 604 336428, www.diaklub- novapaka.cz


LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

Místo:  Prácheň u Horažďovic, stanové tábořiště

Termín: 29.7. – 12 8. 2023 

Organizátoři: Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR a FN Plzeň

Informace a přihlášky: MUDr. Karel Fiklík, tel. 737 916 434, Karel.Fiklik@gmail.com


LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

Místo:   Hotel Jizera, Horní Sytová

Termín: 4. – 13.8. 2023

Organizátoři:  DiaRoAD Kadaň Sdružení rodičů a přátel a diabetických dětí v ČR

Informace a přihlášky, Kamila Špatná, tel.734 236 309,  www.diaroad.eu


LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

Místo: Hotel Reoneo Vernířovice 

Termín: 5. – 12. 8. 2023 

Organizátoři:  Inzulínek, z.s. Přerov  a  Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

Informace a přihlášky: informace a přihlášky:  Alena Kadlčáková, tel. 604 440 023, www.inzulinek.czinzulinek@inzulinek.cz


LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

Místo: Táborová základna Kratizna, Hodice

Termín: 5. – 12.8. 2023

Organizátoři: ViaDia, z.s. a  Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

Informace a přihlášky: Marie Smutná, tel. 723 364 641, klub@viadia.cz www.viadia.cz


LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

Místo: Madějov v Čechách

Termín: 5. – 12.8. 2023

Organizátoři: Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR a Krajská nemocnice Ústí nad Labem

Informace a přihlášky: MUDr. Jaroslav Škvor, tel. 775 032 955


LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

Místo: Škola v přírodě, Prostřední Bečva

Termín: 6. – 16.8. 2023

Organizátoři: Centrum pro dítě s diabetem, z.s. a  Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

Informace a přihlášky: Bc.Lenka Lacinová, tel.725 536 446, www.ditesdiabetem.cz


LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

Místo: Radostín nad Oslavou, RZ Záseka

Termín:12. – 18. 8. 2023

Organizátoři: Diaděti okresu Kladno – Rakovník a  Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR

informace a přihlášky: Miroslav Danda, tel. 606 439 146, m.danda@volny.cz, www.diadeti-kladno.cz


LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

Místo: Olšina, Horní Planá

Termín:19. – 26. 8. 2023

Organizátoři: Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR - Diaklub Jihlava

Informace a přihlášky: MUDr. Milan Brychta, tel. 606 938 059


Září  – říjen 2023

PODZIMNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

Místo: Chata Bílá, Beskydy

Termín 15. - 17.9. 2023

Organizátoři: Inzulínek, z. s., Přerov a  Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR  

Informace a přihlášky: Alena Kadlčáková, tel. 604 440 023, www.inzulinek.cz, nzulinek@inzulinek.cz


PODZIMNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

Místo: DIAdny v Luhačovicích, Hotel Adamantino, Luhačovice

Termín: 26. - 29.9. 2023

Organizátoři: Centrum pro dítě s diabetem, z.s. a  Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

Informace a přihlášky: Bc.Lenka Lacinová, tel.725 536 446, www.ditesdiabetem.cz


PODZIMNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

Místo: Deštné, chata Radost, Orlické hory

Termín: 27. – 1.10. 2023

Organizátoři: Cukříci, Klub rodičů a přátel diabetických dětí při dia poradně v Ústí nad Orlicí a  Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR  

Informace a přihlášky: Jana Brandejsová, tel. 777 613 761, www.cukrici.netstranky.cz