Můj první diabetický deníček

Vážení rodiče a všichni, kteří se setkáváte s malými dětmi nemocnými cukrovkou! Dostává se Vám do ruky program pro nejmenší děti s cukrovkou. Původně byl určen pro děti 4–7leté, ale v průběhu přípravy a zkoušení se zalíbil i dětem starším. Malé děti obvykle složitému povídání mnoho nerozumí, a tak jako lékaři mluvíme víc k jejich rodičům. Ale porozumění na počátku a ochota dětí spolupracovat a nebát se nových a navíc nepříjemných věcí je velmi důležitá. Průvodcem celým programem je pan doktor Hodný. V pěti dílech vysvětluje, jak tělo funguje, co se děje, když chybí inzulín, jak se cukrovka léčí v nemocnici a co tam děti čeká. Děti se také dozví, jaké je léčení, režim dne a dieta a jak vyřešit největší nebezpečí hypoglykémii a ketoacidózu.

Program je připraven tak, aby malý pacient mohl sledovat první díly už v nemocnici. Už tady je s ním jeho doktor Hodný. Zároveň by ale DVD mělo být vždy po ruce k připomenutí a opakování doma nebo v ambulanci. Může pomoci vysvětlit nemoc kamarádům a blízkým.

Na konci každého dílu mluví doktor Hodný o deníku. Deník spojuje film a skutečný svět dítěte s cukrovkou. Věříme, že pomůže zlepšit spolupráci dětí v jídle, měření a aplikaci inzulínu. Obrázky v deníku dětem připomínají nejpodstatnější věci v porozumění léčbě dětské cukrovky. Obrázky veselé a smutné buňky a doktora Hod- ného jsou také součástí další, nejpodstatnější části deníku. To jsou stránky s okénky pro zapisování hodnot krevního cukru, měření moči a záznamy o jídle. Vydrží na celý první půlrok domácí léčby. Přidali jsme také rozkládací plán dne. Do okének lze zapsat množství jídla a inzulínu. Připomíná, že den dítěte s cukrovkou má svá pravidla.

Děti budou při vysvětlování jistě potřebovat pomoc dospělého. Může to být lékař, specializovaná sestřička, anebo i rodiče, prarodiče… Pravidelné připomínání toho, jak se cukrovka léčí, bude potřebné i v budoucnu. Bez dodržování pravidel léčby mnoho nepomohou nové inzulíny, pomůcky ani informace.

Náhradní stránky do deníčku

Náhradní stránky do deníčku (PDF)

Práce s DVD a deníkem

 1. Spolu s dětmi je potřebné postupně projít jednotlivé díly programu. Ke každému dílu filmu jsou v deníku připraveny obrázky, které si děti mohou vybarvovat. Opakují si tak znalosti získané při sledování filmu. Je vhodné se průběžnými dotazy přesvěd- čovat, co si pamatují a mají zafixováno. Podle pozornosti a porozumění je potřeba správně načasovat zhlédnutí dalšího dílu filmu, vyvarovat se únavy dětí, ale i ztráty souvislosti ve vyučování.
 2. Lékař stanovuje cílové očekávané hodnoty glykémií. Mohou se lišit pro různě staré děti a záleží vždy na rozhodnutí ošetřujícího diabetologa. Hodnota 4–7 mmol/l, uvedená ve filmu, může takovým cílem být. Na údaj o cílové glykémii je zvláštní stránka. V deníku v části záznamů se pak vedle zapsaných hodnot lepí nálepky. Ty jsou připraveny na aršících vzadu v deníku.

  Usměvavé buňky se přiřazují k hodnotám lékařem daným jako správné, cílové. Znamená to, že buňkám je dobře.

  Obrázek doktora Hodného se lepí k mírně zvýšeným a také nízkým hodnotám. Znamená, že je potřeba dát pozor.

  K velmi vysokým hodnotám pak patří obrázky nemocných smutných buněk. Děti tak mají vědět, že jejich tělu není dobře.

  Někdy se „známkování“ výsledků dětí příliš dotýká. Platí to hlavně v případech, kdy je cukrovka labilní a očekávané hodnoty je obtížné dosáhnout. Proto připojujeme aršík dalších samolepek, které vysvětlují, proč jsou glykémie rozkolísané. Snažili jsme se postihnout nejčastější důvody, proč k tomu dochází. Významy prosím přiřaďte sami.

  V řadě piktogramy k vysvětlování:

 3. V rozkládacím plánu dne diabetika jsou políčka pro zápis množství jídla, a to ve výměnných jednotkách nebo gramech sacharidů. Jsou tam také políčka pro vepsání množství inzulínu. Můžete je přelepit a vepsat pak nové hodnoty podle novějších doporučení paní doktorky nebo pana doktora diabetologa.

Vznik výukového programu o dětské cukrovce pro malé děti

Program vznikl náhodou, za kterou jsme velmi vděčni. Mladého muže cukrovka neodradila od snu stát se tvůrcem animovaných filmů určených dětem. Na konci léta roku 2006 nabídl vytvoření krátkého kresleného filmu pro děti, právě o cukrovce. On ani nikdo jiný v té době netušil, že program bude nakonec pětidílný a animace bude trvat déle než 30 minut. Celý plán a strukturu filmu, roviny pohledů a přístupu k dětem jsme mnohokrát zvažovali a probírali. V roce 2010 se Vám tak do rukou dostává dílo, o kterém doufáme, že pomůže nejmenším dětem zvládnout život s cukrovkou.

Výukový program vznikl na půdě Univerzity Karlovy na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Mezinárodní podporu a zahraniční zkušenost s reakcemi mimo Českou republiku jsme získali z Glasgow University a Royal Hospital for Sick Children, Yorkhill, Glasgow, ve Skotsku. Definitivní podobu programu ovlivnili specialisté – dětští diabetologové z České republiky i zahraničí. Bez nich i mnoha dalších lidí, kteří nám radili, povzbuzovali nás a pomáhali pokračovat, když už jsme sami nemohli, stejně jako bez sponzorů projektu bychom celou práci jen obtížně dokončili.

Odborné zázemí

Vznik odborného textu byl podpořen Výzkumným záměrem MZO 00179906

Odborníky na dětský diabetes prosíme o laskavou shovívavost. V některých místech jsme museli použít zkratku ve vyjádření. Některé standardní součásti edukace jsme museli posunout na netradiční místa. Věříme, že film i celý projekt dává dostatečný prostor pro kreativitu zdravotnických profesionálů. Snažili jsme se, aby odlišnosti filmu od praxe konkrétního pracoviště bylo možné snadno překonat a děti bez obtíží provést obvyklými postupy daného oddělení a diabetologické ambulance.

Za jakékoli připomínky, postřehy a doporučení budeme velmi vděčni.

David Neumann a Bronislav Vavřinka

Víte že...

Důvodem, proč se u dítěte projevily příznaky diabetu 1. typu, je to, že jeho tělo začalo ztrácet schopnost vyrábět látku zvanou inzulín.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady