Registrace

Máte-li zájem stát se členy, získat informace o cukrovce vašeho dítěte, podpořit nás v činnosti a zapojit se do kruhu rodin se stejným problémem a nezůstávat tak s diabetem vašeho dítěte osamoceni:

 1. Vyplňte přihlášku ke členství online nebo vytiskněte, vyplňte Přihlášku ke členství a zašlete na:
  Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR,
  Prvního pluku 8,
  186 00 Praha 8
 2. uhraďte prosím členský příspěvek:

  Číslo účtu: 37939011

  Kód banky: 0100

  Variabilní symbol: uveďte první část rodného čísla vašeho dítěte – jen část po lomítko (bez vyplnění variabilního symbolu bychom nemohli vaši platbu identifikovat)

  Částka: 880,– Kč

Každý nový člen sdružení od nás obdrží soupravu knih, brožur a jiných pomůcek, ve kterých jsou zodpovězeny všechny otázky péče o diabetické dítě. Každý rok potom členům zasíláme výroční zprávu o činnosti sdružení, jejíž přílohou je případně nová publikace.

Diabetické děti ve věku 8 – 14 let se mohou účastnit dia-táborů pořádaných sdružením.

Rodiny s diabetickým dítětem se mohou přihlásit do kurzu v Edukačním centru pro diabetiky Praha.

Dále nový člen sdružení obdrží PRŮKAZ DIABETIKA, velikosti kreditní karty.

Podmínkou členství je úhrada členského příspěvku, který v prvním roce členství činí 880,– Kč, v dalších letech pak 390,– Kč.

Členský průkaz sdružení obdržíte současně se zmíněnou soupravou edukačních pomůcek po uhrazení členského příspěvku.

Víte že...

V roce 1993 bylo s pomocí nadace Život s diabetem a pod záštitou Suverénního řádu maltézských rytířů zřízeno Edukační centrum pro diabetiky v Praze.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady