Registrace

Máte-li zájem stát se členy, získat informace o cukrovce vašeho dítěte, podpořit nás v činnosti a zapojit se do kruhu rodin se stejným problémem a nezůstávat tak s diabetem vašeho dítěte osamoceni:

1.Vyplňte přihlášku ke členství online nebo vytiskněte, vyplňte Přihlášku ke členství a zašlete na:
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR,
Prvního pluku 8,
186 00 Praha 8 
GDPR – Prohlášení o zpracování osobních údajů

2.Uhraďte prosím členský příspěvek:
Číslo účtu: 37939011
Kód banky: 0100
Variabilní symbol: uveďte první část rodného čísla vašeho dítěte – jen část po lomítko (bez vyplnění variabilního symbolu bychom nemohli vaši platbu identifikovat)
Částka: 880,– Kč

Každý nový člen sdružení od nás obdrží soupravu knih, brožur a jiných pomůcek, ve kterých jsou zodpovězeny všechny otázky péče o diabetické dítě. Každý rok potom členům zasíláme výroční zprávu o činnosti sdružení, jejíž přílohou je případně nová publikace.

Diabetické děti ve věku 8 – 14 let se mohou účastnit dia-táborů pořádaných sdružením.

Rodiny s diabetickým dítětem se mohou přihlásit do kurzu v Edukačním centru pro diabetiky Praha.

Dále nový člen sdružení obdrží PRŮKAZ DIABETIKA, velikosti kreditní karty.

Podmínkou členství je úhrada členského příspěvku, který v prvním roce členství činí 880,– Kč, v dalších letech pak 390,– Kč.

Členský průkaz sdružení obdržíte současně se zmíněnou soupravou edukačních pomůcek po uhrazení členského příspěvku.

Víte že...

Celková částka získaná sdružením od roku 1990 na pomoc diabetickým dětem v České republice přesáhla 110 milionů Kč.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady