Čím je sdružení důležité i pro moje dítě

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DIABETICKÝCH DĚTÍ ČR, z.s., od r.1990

 • Zastupuje všechny diabetické děti a jejich rodiny při jednáních na úřadech /Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Státní ústav pro kontrolu léčiv a další/
 • Důležitý je počet členů, aby měly argumenty při jednáních váhu
 • Jedná jménem všech diabetických dětí – na Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu práce a sociálních věcí /dotace na pobyty dětí – ročně cca 500 dětí, na provoz edukačních center, na přednášky v klubech; MPSV – sociální zabezpečení rodin – Příspěvek na péči – r.2010 atd./
 • Zastupuje dětské pacienty při jednáních s farmaceutickými firmami /např inzulín: Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi Aventis … ; glukometry: Elekta, Roche, Abbott… Pumpy: Disetronic… jehličky do per: BectonDikinson a další./
 • Ministerstvu zdravotnictví každoročně předkládá projekty pomoci diabetickým dětem a zajišťuje 30% finanční spoluúčast /cca 300 tisíc ročně/
 • Je členem Diabetické asociace ČR, kde zastupuje diabetické děti
 • Je zakládajícím členem Národní rady osob se zdravotním postižením
 • Jedná v zájmu pacientů se Státním ústavem pro kontrolu léčiv – sdružení pomohlo pozastavit plánované doplatky na inzulíny
 • Co pro dítě s diabetem sdružení v uplynulých 25 letech udělalo:
  1. Vybavilo všechny děti glukometrem a proužky, v r. 2005 dosáhlo změny ze 400 ks na 1800 ks/rok /nyní jedná v s poslanci o navýšení na 2500ks/
  2. Pomohlo převést děti na humánní inzulín /r.1992/
  3. Zajistilo dětem dvojnásobek jehliček do inzulínových per /r.2011/
  4. Zajišťuje pro rodiče edukační přednášky s předními odborníky
  5. Spolupracuje s pediatrickými diabetology
  6. Vydává edukační tiskoviny pro rodiče
  7. Pomohlo zvýšit počet senzorů na kontinuální měření glykemie na 24 ks/rok
  8. Pomáhá rodinám zvládnout situaci kolem dětského diabetu prostřednictvím svých klubů

Vše je možné nalézt podrobně ve Výroční zprávě za rok 2017

JE DŮLEŽITÉ BÝT ČLENEM, PROTOŽE V JEDNOTĚ JE SÍLA – sám jedinec nic nezvládne. Není to pouze o zaplacení příspěvků – mnohé, už dospělé děti jsou nadále členy sdružení a zaplacením příspěvků pomáhají jiným dětem, které to po záchytu nejvíc potřebují.

BUĎTE I VY NAŠIMI ČLENY – JE TO V NAŠEM SPOLEČNÉM ZÁJMU.

Víte že...

Pokud onemocní dítě diabetem, jedná se vždy o diabetes mellitus 1. typu.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady