Přihláška ke členství

Jméno a příjmení člena (zákonného zástupce dítěte)

Bydliště

Město

PSČ

Telefon (mobil)

Telefon (do zaměstnání)

E-mail

Jméno a příjmení diabetika (dítěte)

Datum narození

Záchyt diabetu (měsíc, rok)

Jméno lékaře-diabetologa

Místo a telefon ordinace

Poznámka

Odesláním této přihlášky ke členství prohlašuji, že jsou mi známy stanovy sdružení a souhlasím s nimi. Dále souhlasím, aby osobní údaje mé a mého dítěte, uvedené v této přihlášce zpracovávalo Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Víte že...

Naším cílem je udržet úroveň péče o diabetické děti, ve spolupráci s lékaři rozšiřovat podmínky pro edukaci a usilovat o odstranění doplatků na inzulíny.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady