Pomůcky pro diabetiky hrazené zdravotní pojišťovnou

Pomůcky pro diabetiky předepisuje smluvní lékař odbornosti DIA na poukaz pojišťovny. Diabetik má právo na to, aby mu byly ošetřujícím diabetologem tyto pomůcky v uvedeném rozsahu předepsány.

Pojišťovna hradí pro inzulínový režim diabetes mellitus 1. i 2. typu, u nemocných léčených intenzifikovaným inzulínovým režimem (tj. 3 dávky denně nebo inzulínová pumpa) a labilním diabetikům, aplikujícím si minimálně dvě dávky inzulínu denně, následující pomůcky:

  • Glukometr 1 ks / 6 let, nejvýše 435,– Kč
  • Glukometr pro stanovení ketolátek – 1 ks / 6 let, nejvýše 870,– Kč
  • Diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve – 2 500 ks / rok
  • Pera lancetová – 1 ks / 5 let
  • Inzulínová pera – 2 ks / 3 roky
  • Jehly k inzulínovým perům – 500 ks / rok
  • Inzulínové stříkačky – 200 ks / rok
  • Inzulínová pumpa – 1 ks / 4 roky
  • Infuzní sety s teflonovou jehlou – 130 setů / rok
  • Senzor pro monitorování glukózy – 26 ks / rok

Uvádíme pouze výběr z hrazených pomůcek. Kompletní přehled je uveden v příloze č. 3, oddíl 5., zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění.

Víte že...

Pokud onemocní dítě diabetem, jedná se vždy o diabetes mellitus 1. typu.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady