Pojištění inzulínové pumpy

Vážený uživateli,

na základě schválení revizního lékaře Vám byla předepsána inzulínová pumpa Accu-Chek® Combo v ceně 106 000 Kč. Vzhledem k vysoké ceně tohoto zdravotnického prostředku Vám doporučujeme nechat si Vaší inzulínovou pumpu pojistit pro případ odcizení či poškození pumpy vnějším vlivem. Pro usnadnění Vám předkládáme tři možnosti pojištění u společností, které v současné době pojištění inzulínové pumpy poskytují:

Česká pojišťovna a.s.

  • Pojištění majetku občanů, Atypické pojištění typu „BO“, druh pojištění MOX-Tia

Pojištění se vztahuje na odcizení inzulínové pumpy doma nebo v jiném zabezpečeném prostoru (kromě auta) nebo při nošení u sebe. Dále na poškození vnějším vlivem nebo ztrátu. Z pojištění jsou vyňaty vnitřně vzniklé mechanické nebo elektronické poruchy, které jsou ošetřeny v celoživotní záruce, kterou naše společnost na inzulínové pumpy poskytuje.

Pojištění inzulínové pumpy pro zahraničí se vztahuje na stejná nebezpečí jako v ČR. Pojištění inzulínové pumpy při cestě do zahraničí je samozřejmě dražší a lze jej uzavřít pouze na celou dobu pojištění, nikoliv tedy pouze po dobu dovolené. Proto se pojištění inzulínové pumpy s rozsahem Evropa doporučuje především klientům, kteří do zahraničí cestují často.

Bližší informace můžete získat na kterékoli pobočce České pojišťovny a.s. nebo na telefonním čísle 732 48 52 06 (paní Angelika Šnajdrová) nebo 841 114 114.

Pojišťovna Kooperativa a.s.

  • Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů – Pojištění domácnosti (upravené pojistnými podmínkami M-100/05 a M 500/05) – Pojištění věci zvláštní hodnoty

Pro zdravotně postižené osoby (členy některé z organizací NRZP) nabízí zvýhodněný pojistný program, kde je v rámci Pojištění domácnosti pojištěná i inzulínová pumpa, která byla pojištěnému zapůjčena nebo kterou oprávněně užívá. Pojištění v tomto programu upravují ještě Dodatkové pojistné podmínky M-150/05.

Mimo jiné se pojištění vztahuje na její odcizení v zabezpečeném prostoru v místě pojištění nebo na území ČR, pokud ji měl pojištěný na sobě, při sobě nebo u sebe. Z pojištění jsou vyňaty vnitřně vzniklé mechanické nebo elektronické poruchy, které jsou ošetřeny v celoživotní záruce, kterou naše společnost na inzulínové pumpy poskytuje.

Další informace, mj. o podmínkách a cenách, obdržíte na Zelené lince Kooperativa 800 105 105 nebo u některého z oblastních zástupců či kanceláří.

Upozornění: Pojištění platí pouze pro Českou republiku. Při cestě do zahraničí je třeba sjednat samostatné připojištění v rámci cestovního pojištění.

Pojišťovna Generali a.s.

  • Pojištění v rámci pojistného programu pro handicapované občany „Pojištění bez bariér“ nebo v rámci pojištění domácnosti

Živelní pojištění a pojištění násilného odcizení je rozšířeno o škody způsobené mechanicky působící silou a chybou obsluhy. V době, kdy pojištěný nemá inzulínovou pumpu při sobě, je místem pojištění uzamčený byt, případně uzamčená schránka, která je určená k uložení osobních věcí, např. ve zdravotnickém, sportovním, rekreačním nebo podobném zařízení.

Pojištění se vztahuje i na případ loupežného přepadení osoby, které byla inzulínová pumpa pojištěným krátkodobě svěřena k opatrování. Rozsah krytí je dle požadavku klienta ČR, nebo Evropa.

Bližší informace můžete získat na kterékoli pobočce Pojišťovny Generali a.s. nebo na telefonním čísle 221 091 919 (pan Ivo Satek) nebo 88844 188 188**.

Klidné a pohodové užívání inzulínové pumpy bez pojistných událostí Vám přeje

ROCHE s.r.o.
Zákaznický servis

Víte že...

Pokud onemocní dítě diabetem, jedná se vždy o diabetes mellitus 1. typu.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady