Warning: Parameter 2 to TexyHtmlModule::processTag() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/306718/virtual/www/lib/class.texy.php on line 482

Warning: Parameter 2 to TexyPhraseModule::processPhrase() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/306718/virtual/www/lib/class.texy.php on line 482

Warning: Parameter 2 to TexyPhraseModule::processPhrase() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/306718/virtual/www/lib/class.texy.php on line 482
Diatábory - letní a zimní ozdravné pobyty | Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

O diatáborech

Z historie diatáborů:

Vzhledem k náročné léčbě se diabetické děti nemohou účastnit škol v přírodě, táborů či školních výletů. Tolik potřebné pobyty v přírodě se svými zdravými kamarády a spolužáky jim byly po dlouhou dobu nedostupné. Teprve v osmdesátých letech, pod vedením Doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., z Fakultní nemocnice Motol, byly uspořádány první letní a zimní pobyty v přírodě pro diabetické děti – diatábory. Byl to významný počin hned z několika důvodů. Děti v té době neměly možnost monitorovat glykémii – neměly glukometry. Na diatáboře, kde byl laboratorní přístroj na měření glykémie, tuto možnost měly, navíc podle potřeby i vícekrát denně. To umožňovalo úpravu dávek inzulínu při odlišné pohybové zátěži. Odborný lékař – diabetolog získával o jednotlivých dětech cenné informace, které následně využíval ke zdokonalení léčby.

Současnost:

Situace se v mnohém změnila po vzniku Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v roce 1990. Po získání podpory Ministerstva zdravotnictví ČR zorganizovalo sdružení v průměru dvacet diatáborů ročně. Bylo to umožněno jednak zájmem rodičů a jejich pomocí při organizování, ale hlavně účastí mnoha dětských diabetologů.

Diatábory se tak již pravidelně staly vhodným místem k získávání návyků potřebných pro kvalitní život s cukrovkou. Vedle zlepšení zdravotního stavu a zvýšení tělesné odolnosti zde děti pod vedením lékařů-diabetologů a odborných sester získávají zkušenosti s úpravami inzulínových dávek při změněné fyzické zátěži. Součástí diatáborů je i edukace. Děti vlastně po celý den získávají množství informací o léčbě, učí se počítat hodnoty jednotlivých složek stravy, odhadovat fyzickou náročnost různých sportů a současně si kontrolovat dopady na glykémii.

Pobyt v kolektivu dětí se stejnou nemocí pak snižuje pocit osamocení, umožňuje výměnu zkušeností s péčí o cukrovku i navázání nových přátelství. Na diatáboře děti poznávají svého pana doktora a sestřičku i jinak, než jen v bílém plášti v ambulanci. To je velice důležité k získání vzájemné důvěry, tolik potřebné pro spolupráci lékaře s dítětem.

Nezanedbatelný je i fakt, že rodiče si mohou – byť na krátký čas – odpočinout od trvalé zátěže, kterou tak statečně každodenně po dlouhá léta nesou.

Program:

Nejen učení je náplní diatáborů. V prvé řadě je to zábava, odpočinek, sportování, soutěže, hry, táboráky, výlety. To vše se snažíme dětem v plné míře zajistit. Pod vedením odborných sportovních instruktorů děti v létě plavou, surfují, pořádají závody na lodičkách, v zimě se učí lyžovat. Seznamují se i s méně známými sporty. Oblíbené jsou také výlety na kolech i seznamování se s památkami v okolí místa diatábora.

Diabetickým dětem tak poskytujeme to, co jim bylo po dlouhá léta nedostupné. Vedle vědomostí o své nemoci a nových kamarádství, které si z diatáborů odvážejí, se pak po prázdninách mohou v kolektivech svých zdravých vrstevníků podělit o své zážitky a netrpět již pocitem křivdy či méněcennosti.

Informace:

Diatábory pořádáme za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pro další informace o diatáborech pořádaných sdružením kontaktujte prosím jednotlivé ve vašem regionu.

Plánované termíny ozdravných pobytů s edukací pro děti a dospívající naleznete .

Víte že...

Někdy se rodiče upnou k nemocnému dítěti a pozapomínají na ty zdravé. Vaše zdravé děti mají ale také své potřeby.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady