Naše historie

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR z.s. vzniklo v lednu 1990 jako jedna ze čtyř organizací diabetiků v České republice. Vznik byl iniciován lékaři-diabetology Fakultní nemocnice v Praze – Motole, se kterými sdružení trvale spolupracuje.

Pro realizaci velkého množství aktivit se podařilo sdružení každoročně získat dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR a také finanční prostředky od členů sdružení a sponzorů. Díky tomu mohly být děti vybaveny nejmodernější technikou a inzulíny. Také byla postupně vydána řada publikací, příruček a pomůcek pro děti s diabetem i jejich rodiče.

Státní dotace byly každoročně využity zejména:

Stručný výběr z informací o činnosti za uplynulých 28 let

 • humanitární organizace založená v lednu 1990
 • registrace MV ČR pod č.j.: VSP/1–2350/90-R ze dne 8. února 1990

Sdružení od ledna roku 1990 do ledna roku 2018:

 • v roce 1991 zajistilo dotaci a sponzorské dary na projekty pomoci diabetickým dětem v ČR celkově ve výši 36 milionů Kč;
 • vybavilo všechny děti glukometry a proužky do nich (za osm měsíců);
 • dovezlo humánní (HM) inzulíny pro všechny diabetické děti a tím umožnilo diabetologům od roku 1992 převést všechny diabetické děti v ČR trvale na tyto nejkvalitnější inzulíny;
 • navázalo spolupráci a trvale spolupracuje s pediatrickými diabetology v osmdesáti ambulancích, odděleních nemocnic a klinik v ČR;
 • založilo pobočky sdružení ve všech krajích ČR, podílelo se na zřízení 28 klubů při poradnách pediatrických diabetologů;
 • od roku 1991 přes svou databázi uskutečňuje trvale pravidelný písemný styk s rodinami diabetických dětí v celé České republice;
 • poskytuje údaje z databáze do mezinárodních studií o diabetu dětí;
 • vydalo soupravu 20 edukačních materiálů, kterou obdrželo a používá více než 12000 rodin, 160 územních organizací Svazu diabetiků, zdravotnické školy a další subjekty;
 • doplňuje tuto soupravu o další nový titul;
 • v roce 1993 založilo Edukační centrum pro diabetiky Praha, pod záštitou Suverénního řádu maltézských rytířů, ve kterém do roku 2006 uskutečnilo více než 1200 přednášek s účastí přes devět a půl tisíce osob, včetně šestnácti set zdravotních sester;
 • v roce 2005 dosáhlo po šestiletém úsilí změnou zákona navýšení počtu proužků do glukometrů pro děti ze 400 až na 1800 ks ročně (5 měření denně);
 • v roce 2010 iniciovalo novelu vyhlášky č. 505/2006 Sb. a její změnou odstranilo diskriminaci rodin s diabetickým dítětem v přístupu k sociální dávce „příspěvek na péči“;
 • v roce 2011 zajistilo dvojnásobek jehliček do inzulínových per (200 ks na rok) a zakotvení 1800 ks proužků do glukometrů do zákona;
 • v roce 2014 bylo ve spolupráci s Diabetologickou společností JEP dosaženo zvýšení počtu senzorů na kontinuální měření glykémie na 24 ks/rok;
 • pořádá každoročně ozdravné edukační pobyty pro cca 500 diabetických dětí;
 • každoročně předkládá Ministerstvu zdravotnictví ČR projekty pomoci diabetickým dětem, na něž získává státní dotace;
 • každoročně hledá a získává sponzory na 30 – 40% finanční spoluúčast na projektech;
 • spolupracuje se Svazem diabetiků ČR a Diabetickou asociací ČR;
 • je členem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR;
 • vystoupeními v rozhlase a televizi, články v novinách a časopisech přispívá k seznamování veřejnosti s problematikou diabetu, s oprávněnými nároky diabetiků, zvláště diabetických dětí;
 • mnoha dalšími aktivitami pomáhá rodinám s diabetickými dětmi v tom nejdůležitějším: v posilování jejich jistoty, že to co dělají pro své dítě, je to nejlepší, co dělat mohou.

Praha, leden 2018

JUDr. Václav Letocha, předseda sdružení

Víte že...

Pokud onemocní dítě diabetem, jedná se vždy o diabetes mellitus 1. typu.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady