Souprava edukačních materiálů

Knihy, brožury a jiné pomůcky, které sdružení od roku 1991 postupně vydalo, tvoří ve světě ojedinělou soupravu edukačních materiálů, kterou obdrží každá rodina s nově diagnostikovaným diabetickým dítětem v České republice po přihlášení do sdružení.

Abeceda diabetu, 5. rozšířené vyd. (Lebl, J., Průhová, Š., Šumník, Z.)
Velká dia-knížka o jídle (Lebl, J., Burgerová, R. )
Jak počítat sacharidy? (Rušavý, Z., Picková, K. a kol. )
Flexibilní léčba diabetes mellitus 1. typu (Neumann, D., Brázdová, L., Picková, K. )
Povídej mi o inzulínu – komiks pro děti do 12 let
Povídej mi o glukometru – komiks pro děti do 12 let
Sport u dětí s diabetem (Škvor, J., Šnajderová, M., Svojsík, M.)
Diabetický deník (obdržíte na vyžádání v ordinaci dětského diabetologa, do poraden na objednávku rozesíláme)
Učíte diabetické dítě (Lebl, J., Lísková S.) – pomůcka pro učitele
Dějiny cukrovky (Kopecký, A.)
Diabetes SOS slovník – vhodný pro pobyt v zahraničí, v šesti jazycích
Jak zvládnout hypoglykémii (Brázdová, L.)
Diabetická ketoacidóza u dětí a mladistvých (Škvor, J.)
Cukrovky se nebojíme informační brožura sdružení
DVD Diatábor
DVD Animovaný výukový film pro malé děti s cukrovkou (pro děti do 12 let)

Víte že...

Po získání podpory Ministerstva zdravotnictví ČR organizuje sdružení v průměru dvacet diatáborů ročně.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady