Důležité dokumenty

Hledáte-li dokumenty Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí, naleznete je právě tady.

stanovy (dokument MS Word)

výroční zpráva – za rok 2018

Plán činnosti sdružení na rok 2019

V roce 2019 se sdružení bude dále podílet na jednáních s Ministerstvem zdravotnictví o udržení úrovně péče o diabetické děti. Bude pokračovat v edukaci diabetiků v edukačních centrech a v klubech při diaporadnách, bude pořádat diatábory a víkendové pobyty pro diabetické děti. V rámci své ediční činnosti vydá další tištěné edukační materiály.

K 1. 1. 2019 registrovalo sdružení 1220 diabetických dětí.

Cíl:
Udržet úroveň péče o diabetické děti. Ve spolupráci s lékaři rozšiřovat podmínky pro edukaci.

K tomu:

  • spolupracovat s Diabetickou asociací ČR;
  • cestou sdělovacích prostředků informovat o oprávněných potřebách rodin s diabetickými dětmi;
  • podílet se na edukaci diabetiků, zdravotnického personálu a na osvětě společnosti o diabetu;
  • informovat pacienty a rodiče o rozsahu úhrady zdravotní péče a zdravotnických pomůckách pro diabetiky;
  • informovat pacienty a rodiče o možnostech edukace, motivovat je k sebevzdělávání;
  • dále rozvíjet činnost edukačních center pro diabetiky;
  • v Edukačním centru pro diabetiky v Praze pokračovat v přednáškové činnosti;
  • pokračovat ve vydávání edukačních materiálů a jejich reedicích;
  • napomáhat rozvoji činnosti klubů rodičů při diaporadnách;
  • ve spolupráci s kluby členů zajišťovat diatábory

Víte že...

Knihy, brožury a jiné pomůcky, které sdružení od roku 1991 postupně vydalo, tvoří ve světě ojedinělou soupravu edukačních materiálů.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady