Důležité dokumenty

Hledáte-li dokumenty Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí, naleznete je právě tady.

stanovy (dokument MS Word)

výroční zpráva – za rok 2021

příloha v účetní závěrce 2021

rozvaha – za rok 2021 část1, část2, část3,část4,

výkaz zisku a ztráty – za rok 2021 část 1, část 2

Plán činnosti sdružení na rok 2021

V roce 2021 se sdružení bude dále podílet na jednáních s Ministerstvem zdravotnictví o udržení úrovně péče o diabetické děti. Bude pokračovat v edukaci diabetiků v edukačních centrech a v klubech při diaporadnách, bude pořádat diatábory a víkendové pobyty pro diabetické děti. Podpoří FN Motol při pořádání diakongresu pro rodiny s diabetickým dítětem. Bude posílat edukační materiály rodinám s novým záchytem diabetu.

K 1. 1. 2021 registrovalo sdružení 1134 diabetických dětí.

Cíl:
Udržet úroveň péče o diabetické děti. Ve spolupráci s lékaři rozšiřovat podmínky pro edukaci.

K tomu:

  • cestou sdělovacích prostředků informovat o oprávněných potřebách rodin s diabetickými dětmi;
  • vyvolat jednání o situaci ve školství – MŠMT, Senát PČR a další institucemi ve spolupráci s pracovní skupinou pro chronicky nemocné děti
  • aktivně podporovat změny v legislativě pro chronicky nemocné děti
  • podílet se na edukaci diabetiků, zdravotnického personálu a na osvětě společnosti o diabetu;
  • informovat pacienty a rodiče o rozsahu úhrady zdravotní péče a zdravotnických pomůckách pro diabetiky;
  • informovat pacienty a rodiče o možnostech edukace, motivovat je k sebevzdělávání;
  • dále rozvíjet činnost edukačních center pro diabetiky;
  • pokračovat ve vydávání edukačních materiálů a jejich reedicích;
  • napomáhat rozvoji činnosti klubů rodičů při diaporadnách;
  • ve spolupráci s kluby členů zajišťovat diatábory

Víte že...

V dnešní době je léčení diabetu usnadněno tím, že si doma můžeme kontrolovat glykémii - tzv. selfmonitoring.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady