Warning: Parameter 2 to TexyPhraseModule::processPhrase() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/306718/virtual/www/lib/class.texy.php on line 482
Cukrovka, legislativa a finanční pomoc | Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

Cukrovka, legislativa a finanční pomoc

Podle současné právní úpravy nemá onemocnění Vašeho dítěte cukrovkou vliv na nárok a výši přídavku na dítě. Po splnění podmínek stanovených jednotlivými zákony je však možný vznik nároku na následující sociální dávky:

1. Rodičovský příspěvek

2. Příspěvek na péči

Rodičovský příspěvek je dávkou podle zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb. ve znění novel a prováděcích vyhlášek). Žádá se o něj na úřadu práce podle místa bydliště. Tam si vyzvednete příslušné formuláře včetně příloh a vyplněné je osobně vrátíte. Úřad Vám písemně sdělí, zda splňujete podmínky pro vznik nároku na dávku a pokud je Vám dávka přiznána, v jaké výši Vám bude měsíčně vyplácena a kdy musíte o dávku žádat znovu. Ve smyslu zák. č. 117/1995 Sb. a podle vyhl. MPSV č. 207/1995 Sb., přílohy 1, kapitoly XI., část 1. Diabetes mellitus, písmeno b/, c/ jsou diabetické děti dlouhodobě zdravotně postižené.

Příspěvek na péči je dávkou podle zákona o sociálních službách (zák. č. 108/2006 Sb. ve znění novel) a náleží rodiči pečujícímu osobně, celodenně a řádně o nezletilé dítě, které je zařazeno do příslušného stupně závislosti (dosud vyhl. č. 505/2006 Sb., od ledna 2012 změna). Pro tento případ je to také diabetické dítě. O tento příspěvek se od 1. 1. 2012 žádá na úřadu práce podle místa bydliště.

Uvedený výtah o sociálních dávkách pro rodiny s diabetickým dítětem vychází ze současné právní úpravy a je určen pouze pro orientaci. Nelze podle něj dělat závěry pro konkrétní případy. Zákony upravující sociální oblast stanovují mnoho podmínek, na jejichž splnění závisí přiznání dávky. Navíc se tyto zákony často mění. V době psaní tohoto textu novely zákonů v sociální oblasti ještě nevyšly ve sbírce zákonů. Mění se také životní minimum a příjmy rodiny. Řešení Vaší konkrétní sociální situace proto osobně projednejte na uvedeném úřadu.

S dotazy ohledně sociálních dávek se můžete také obrátit na bezplatnou poradnu Národní rady osob se zdravotním postižením:

http://poradna­.nrzp.cz/

Aktuální informace naleznete v našich

Víte že...

Po získání podpory Ministerstva zdravotnictví ČR organizuje sdružení v průměru dvacet diatáborů ročně.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady