Aktuality

31. 03. 2020, Oficiální stanovisko - COVID- 19 a děti s diabetem 1. typu

V příloze zveřejňujeme oficiální stanovisko České diabetologické společnosti ČLS JEP – leták Diabetes a COVID-19:informace pro děti a jejich rodiče.

Příloha   

26. 03. 2020, Web Diastyl

Doporučujeme webové stránky Diastylu, kde najdete zajímavé články:

www.diastyl.cz

18. 03. 2020, Názor dětského diabetologa na COVID-19 a děti s cukrovkou

Předkládáme Vám názor dětského diabetologa:

U dětských pacientů je riziko závažného průběhu COVID-19 minimální, cílová populace ohrožena tímto virem jsou dospělí a staří lidé. Je nutné dodržovat důslednou hygienu a nosit roušku, minimálně domácí výroby, abychom minimalizovali další přenos tohoto onemocnění. U dětských pacientů s diabetem je důležitá co nejlepší kontrola glykemie. V případě výborné kompenzace zvýšené riziko plynoucí z diabetu (z hyperglykemie a z ní plynoucí možnou oslabenou imunitu) minimalizujeme.

16. 03. 2020, Informace pro chronicky nemocné od MZ ČR

V příloze zveřejňujeme informaci pro chronické pacienty – základní rady a doporučení od Ministerstva zdravotnictví ČR.

Příloha   

14. 03. 2020, Nové webové stránky o koronaviru

Obecné informace pro veřejnost najdete nově na stránkách MZ ČR https://korona­virus.mzcr.cz/.

12. 03. 2020, Informace o COVID-19

Vážení,

zveřejňujeme e-mail od MZ ČR pro pacientské organizace:

Vážené zástupkyně, vážení zástupci pacientských organizací,

v současné době se na Vás jistě obrací Vaši členové s dotazy ohledně situace s koronavirovou infekcí. Rádi bychom Vám připomněli spolehlivé informace pro občany na stránkách Ministerstva zdravotnictví, které jsou průběžně aktualizovány a které můžete též snadno sdílet či na ně odkazovat.

Informace na stánkách MZ naleznete na tomto odkazu:

http://www.mzcr­.cz/…18415_1.html

http://www.mzcr­.cz/…18707_1.html

Zároveň v příloze posíláme základní informace k problematice i v grafických formátech jpg. a png , jde o zpracované materiály pro sdílení pro Vaše členy např. pomocí sociálních sítí apod.

Příloha   Příloha   Příloha   Příloha   

10. 11. 2019, 30 let existence sdružení - článek v DIAstylu

V časopise DIAstyl vyšel článek o našem sdružení, jehož součástí je rozhovor s předsedou sdružení JUDr. Václavem Letochou. Článek si můžete přečíst v příloze.

Příloha   Příloha   

10. 06. 2019, Poděkování za dar od společnosti CSGM, a.s.

Ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2019 se konala v Praze 1. část Komlexního edukačního kurzu pro rodiny s diabetickým dítětem. Konání kurzu podporovaného projektem dotovaným Ministerstvem zdravotnictví ČR bylo umožněno darem společnosti CZECHOSLOVAK GROUP. Tímto společnosti děkujeme za podporu vzdělávání rodin s diabetickým dítětem.

JUDr. Václav Letocha, předseda sdružení

15. 01. 2019, Změny v proplácení zdravotnických prostředků

Dnem 1. ledna 2019 vstoupila v platnost novela zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (zák. č. 282/2018 Sb.), jejíž důsledky nastoupí postupně v letošním roce. Novela je důležitá mimo jiné pro diabetiky tím, že podstatně rozšiřuje rozsah pomůcek v jejich péči. Například se zvyšují počty proužků do glukometrů pro jednotlivé skupiny diabetiků, počty jehel do inzulínových per, počty senzorů a dalších pomůcek. Jsou zařazeny i nové pomůcky. To vše umožní jednotlivým diabetikům, zvláště pak rodinám s diabetickým dítětem, ušetřit značné finanční prostředky v péči o tuto nemoc. Podrobnější informace naleznete v příloze č. 3 oddíle 5. uvedeného zákona.

Poprvé v historii českého zdravotnictví jsme se jako zástupci pacientských organizací přímo intenzivně podíleli na tvorbě zákona a uplatnili oprávněné požadavky pacientů, v našem případě diabetiků.

V příloze naleznete článek z časopisu Diastyl.

JUDr. Václav Letocha

Příloha   

02. 01. 2019, Aplikace inzulínu ve školách

https://www.no­vinky.cz/…e-skole.html

Víte že...

Důvodem, proč se u dítěte projevily příznaky diabetu 1. typu, je to, že jeho tělo začalo ztrácet schopnost vyrábět látku zvanou inzulín.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady