Aktuality

18. 11. 2020, Virtuální tábor pro děti

Organizace Bátor Tábor se už 19 let specializuje na zážitkovou terapii vážně nemocných dětí. Letos v létě se nám povedlo uspořádat historicky první virtuální tábor pro vážně nemocné děti, který se dětem i rodičům moc líbil. Jak takový tábor vypadá? Podívejte se na krátké video z virtuálního tábora

Proto jsme se rozhodli uskutečnit i zimní virtuální tábor a rozšířit okruh dětí, které se budou moct přihlásit. V příloze naleznete letáček s bližšími info a přihlášku.

Pokud by měl ještě někdo zájem přihlásit se na zimní virtuální tábor, máme ještě několik volných míst.

Příloha   Příloha   

16. 11. 2020, Edukační kampaň Kardiabetes

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR podporuje edukační kampaň Kardiabetes, která vyšla 12. 11. 2020. Můžete se v ní dočíst např. o zdravém životním stylu, léčbě a prevenci diabetu a kardiovaskulárních onemocnění a jejich návaznosti na COVID, či moderní i klasické formě léčby ran.

https://www.info-zdravi.cz/…gn/di­abetes/

Na Instagramu: @mediaplanet_czsk

Na FB jako:@medinfomp

11. 11. 2020, MĚNÍME CUKROVKU POHYBEM - podpora aktivity

Iniciativa společnosti Novo Nordisk:

Pohyb pomáhá snižovat hmotnost, udržovat hladinu cukru v krvi a zlepšovat náladu. A proto Novo Nordisk spustil aplikaci MĚNÍME CUKROVKU POHYBEM. Stáhněte si ji ZADARMO v AppStore nebo v Google Play a zapojte se s námi do výzvy měnit cukrovku pohybem.

Bydlíte v Moravskoslezském, Karlovarském nebo jiném kraji? Připojte se k této pohybové výzvě a společně až do 6. prosince změňme cukrovku pohybem. Každý den vkládejte čas přepočtený na minuty, který strávíte cvičením nebo jakýmkoli pohybem. Je na vás, zda se budete procházet, jezdit na kole nebo doma na rotopedu anebo se jinak aktivně hýbat. Zapojte i svou rodinu, pozvěte své kamarády, ať náš kraj zvítězí! Čím více nás bude, tím lépe!

Příloha   

05. 11. 2020, S diabetem naplno

Odkaz na webinare je zde : https://sdiabe­temnaplno.cz/#… Stránky s informacemi jsou: www.sdiabetem­naplno.cz

Příloha   

10. 09. 2020, Výtvarná a kreativní soutěž pro děti a dospívající s diabetem

Společnost Novo Nordisk vyhlásila další kolo výtvarné soutěže pro děti a dospívající s diabetem. Letošní téma zní: Můj život s cukrovkou v době koronavirové. Uzávěrka soutěže je 12. října.

Možnosti zapojení do soutěže Protože ne všichni rádi malujete nebo si myslíte, že Vám to moc dobře nejde, můžete se do letošní soutěže zapojit psaným projevem. Napište nám příběh, povídku nebo dopis o svém životě s cukrovkou v době koronavirové. Nebo můžete vytvořit koláže s textem, rodinnými fotkami nebo oblíbenými obrázky. Zapojit se může celá rodina .

Pokud se rozhodnete namalovat obrázek, kromě malování roušek , můžete třeba namalovat a popsat co jste doma dělali, jak jste si hráli, učili, mluvili nebo potkávali s rodinou a kamarády. Jak jste sportovali anebo komunikovali s diabetologem. Co pro Vás bylo v posledních měsících náročné nebo naopak čeho jste si nejvíce užívali.

Proč se zapojit do výtvarné soutěže? Výtvarná soutěž dává Vám, dětem a mladým lidem příležitost vyjádřit i obtížně vyslovitelné pocity a pomoci ostatním pochopit, jaké to je žít s diabetem.

Jednotlivé kategorie soutěžících Soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií: 4–7 let, 8–11 let a 12–18 let.

Je určena všem dětem a dospívajícím s diabetem.

Obrázky přihlášené ve věkové kategorii 8 – 18 let musí doprovázet krátký text – popis obrázku – pohádku. U věkové kategorie 4–7 let text o obrázku velmi uvítáme! Obrázky mohou být vytvořené různými technikami (na čtvrtce ve formátu A4 nebo A3).

Pošlete nám Vaše díla nejpozději do 12. října 2020.

Pravidla soutěže • Obrázek přihlášen do soutěže bude vrácen pouze na vyžádání autora nebo jeho zákonného zástupce.

• Soutěž není určena dětem zaměstnanců společnosti Novo Nordisk.

• Účastníci nemusí používat léčivé přípravky společnosti Novo Nordisk.

• Cílem soutěže není v žádném případě reklama a žádné ze zaslaných uměleckých děl nebude použité pro propagaci léčivých přípravků společnosti Novo Nordisk.

Jak se zúčastnit Zákonný zástupce dítěte vyplní jménem soutěžícího přihlášku. Každá přihlášená umělecká práce musí být opatřena jménem, adresou a úplnými informacemi včetně názvu kresby. Tyto údaje jsou nutné, aby bylo možné soutěžícího identifikovat a kontaktovat. Přihlášku prosím vyplňte i když budete posílat příběh, povídku nebo dopis. Společnost Novo Nordisk, která přihlašování organizuje, se zavazuje údaje uvedené v přihláškách nearchivovat a dále je nepoužívat pro interní účely.

Výtvarné a psané práce s vyplněnou přihláškou posílejte na adresu:

Výtvarná a kreativní soutěž Novo Nordisk s.r.o. Evropská 2590/33c 160 00, Praha 6

Těšíme se na Vaši účast!

Soutěž je organizovaná ve spolupráci Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR a společností Novo Nordisk.

30. 08. 2020, 1.ČESKÝ DIAKONGRES PRO PACIENTY A LÉKAŘE

Praha- Suchdol Aula České zemědělské univerzity

Sobota 12.9.2020

1. český společný DiaKongres pro pacienty a lékaře. DiaKongres je pořádán ve spolupráci s ČZU, FAPPZ a diacentrem Pediatrické kliniky FN Motol. Hlavní témata: technologie, novinky, prevence a léčba diabetu, DIY

Více: Příloha

Příloha   

30. 08. 2020, Diabetické dítě ve škole a školském zařízení

Pomalu se blíží začátek nového školního roku a s ním spojený nástup dětí do škol a školských zařízení. Pokud jste ale rodiči diabetického dítěte, jistě řešíte mnoho specifických otázek a problémů spojených s léčbou diabetu u školou povinného žáka, především pokud máte doma budoucího prvňáčka… Jak třeba zajistit podání inzulínu, kdo bude na dítě dohlížet či zda vůbec může dítě s diabetem navštěvovat družinu? Fakultní nemocnici v Motole se podařilo získat platné stanovisko MŠMT týkající se poskytování zdravotních služeb ve školách.

Z níže uvedeného stanoviska je patrné, že se jedná o komplikovanou problematiku, která nemá snadné řešení. Ministerstvo připouští, že ve školách není dostatek odborného personálu, který by mohl zdravotní výkony jako podávání inzulínu či jiných léků kontrolovat, a proto situaci v současné době řeší společně s Ministerstvem zdravotnictví. Ze dokumentu rovněž vyplývá, že míru pomoci samotných učitelů nelze přesně definovat a záleží tak jejich dobré vůli a ochotě, jak se s rodičem diabetického dítěte domluví. MŠMT tedy doporučuje rodičům, aby se vždy domluvili s ředitelem školy či školského zařízení na podmínkách povinné školní docházky jejich diabetického dítěte. Ředitel může například určit odpovědnou osobu, která bude na podávání léků dohlížet. Tematice bude věnována pozornost na akci s názvem . český společný DiaKongres pro pacienty a lékaře, který proběhne 12. září v Praze. Více se o programu můžete dozvědět na jeho oficiálních stránkách:

Poskytovani_zdra­votnich_sluzeb_ve­_skolach_MSMT

Zdroj: diapozitiv.cz

01. 08. 2020, Národní zdravotnický informační portál

Dne 23.7.2020 byl spuštěný Národní zdravotnický informační portál/NZIP/, kde naleznete všechny potřebné informace, které se týkají zdraví:

  • Informace o nemocech
  • Rejstřík pojmů
  • Prevence a zdravý životní styl
  • Zdravotní péče v regionech
  • Životní situace
  • Informační servis

Všechny články jsou autorizovány předními odborníky pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR.

https://www.nzip­.cz/

29. 07. 2020, Ukončení spolupráce s akciovou společností Sportpropag

Dne 2.7.2020 byla z rozhodnutí Republikového výboru Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČRukončena spolupráce se společností Sportpropag a.s.

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR se nepodílí na organizování dia táborů na Podskalí.

25. 06. 2020, Kurz pro rodiny s diabetickým dítětem

Na podzim 2020 plánujeme Kurzy pro rodiny s diabetickým dítětem. Více informací naleznete zde: http://www.di­adeti.cz/…o-rodiny.php

V případě zájmu, pište na email sdružení: info (zavinac) di­adeti.cz, zašleme Vám přihlášku.

Víte že...

Důvodem, proč se u dítěte projevily příznaky diabetu 1. typu, je to, že jeho tělo začalo ztrácet schopnost vyrábět látku zvanou inzulín.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady